EN in English

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. (LFK 997, 8014)

Latviešu gramatika: 1783

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Stenders. D. F. (2015). Latviešu gramatika: 1783. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LV STENDER 338 2015
Numurs LFK 01017