EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Latviešu valodas augu nosaukumi

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Augsburgas Institūts
Apraksts Ēdelmane, I., Ozola, Ā. (2003). Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga: Augsburgas Institūts. 494 lpp.
Pases Nr. LFK LV EDELM 220 2003
Numurs LFK 01016