Krišjāņa
Barona
konference

Pieredze pilsētā 2022

Pieredze pilsētā

Pieredze pilsētā
7.–8. novembris
Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve aicina piedalīties ikgadējā Krišjāņa Barona konferencē, kas notiks 2022. gada 7.–8. novembrī. Zinātniskās konferences tematika būs veltīta pilsētas pētniecībai no folkloristikas un citu nozaru skatpunkta.

Pilsētas veidojušās kā kopienas noteiktā vietā un laikā ar tām raksturīgām institūcijām, pārvaldi, sociālajām un profesiju grupām, arhitektūru, vidi, reljefu, transporta sistēmu, emocijām, tradīcijām, dzīvesveidu. Pilsētas aizvien turpina iemiesot mobilitāti, inovācijas un izmaiņas, kas pārveido cilvēkiem ierastās tehnoloģijas, dzīves stilu, domāšanas un rīcības ātrumu, identitātes un piederības izjūtu, izglītības un kultūras radīšanas un ieguves iespējas.

Konferences dalībnieki tiek aicināti izvērtēt pilsētu kā daudzpusīgas pieredzes telpu un pievērsties ne tikai folkloristikas jautājumiem, kā pilsētas folklora, svētku norise pilsētvidē, tekstu jaunrade, tradīcijas un teicējs pilsētā u. tml., bet pieteikt arī referātus, kas pilsētas problemātiku tver daudzslāņainā perspektīvā, izgaismojot dažādus pilsētas dzīves aspektus. Piemēram: kā pilsēta mainās (apbūve, ceļi un pārvietošanās, industriālās un zaļās zonas, pamestas un degradētas vai atdzimušas vietas)? Kur vislabāk var sajust, saklausīt, iepazīt vai vērot pilsētu? Kā tikusi un tiek vērtēta pilsēta literatūrā un mākslā?

Konferencei aicinām pieteikt zinātniskus referātus, ietverot šos un citus jautājumus:

  • folkloristikas un radniecīgo nozaru pētnieku pievēršanās pilsētai: skolas un pieejas, lauka pētījumi;
  • pilsētas folklora un pilsēta folklorā – žanri, forma, tematika un motīvi, teksti un vērtības;
  • pilsētas pieredzēšana: smaržas, krāsas, skaņas, trokšņi un garšas, ikdienas rutīna, tradīcijas un svētki;
  • pilsētvides mantojums, atmiņas un naratīvi;
  • pilsētas futuroloģija (nākotnēšana, perspektivēšana);
  • apkaimes – piederība un identitātes pilsētā.

Pieteikšanās: https://forms.gle/QrgN8ePEF9yjqLWy6 līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Atbilde par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks sniegta līdz 2022. gada 30. jūnijam. Saziņai: pardaugavas.stasti@gmail.com

Konferenci atbalsta Latvijas Zinātnes padomes projekts "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas, vietas mantojums" (lzp-2020/1-0096) un Valsts pētījumu programma "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (VPP-LETONIKA-2021/1-0008).

0/0