EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

MANUSKRIPTI

Pirmie folkloras materiāli, kurus LFK saņēma, bija vākti jau pirms tās dibināšanas — skolēnu aptaujās iegūtā bērnu dziesmu kolekcija (42 358 vienības), Barona biedrības krājums (33 416 vienības), kā arī plašie vākumi, kurus LFK iesniedza profesori Pēteris Šmits un Jānis Alberts Jansons, skolotāji Arvīds Aizsils un Jānis Greste, Rīgas 2. vidusskola, Cesvaines un Ludzas ģimnāzija, Rīgas, Jelgavas, Daugavpils un Rēzeknes Skolotāju institūts, kā arī Latvijas Universitāte.

Materiālu vākšana netika pārtraukta pat 2. pasaules kara gados, kad LFK organizēja ekspedīcijas uz dažādiem Latvijas novadiem. Tāpat padomju laikā, kad folkloristiem tika izvirzīta ideoloģiska prasība vākt t. s. padomju folkloru, LFK arhīvs papildinājās arī ar vērtīgiem materiāliem. Folkloras materiāla ieguves pamatforma aizvien bijusi ekspedīcija. Laikā no 1947. gada ir notikušas 52 folkloras vākšanas ekspedīcijas.

Gandrīz katram LFK darbiniekam, sākot ar Annu Bērzkalni, ir sava savāktās folkloras kolekcija. Arhīvā atrodami arī pazīstamu kultūras darbinieku — Āronu Matīsa, Mārtiņa Celmiņa, Jāņa Misiņa, Augusta Bīlenšteina, Ozoliņu Dāvja, Voldemāra Vankina, Jāņa Endzelīna, Jura Plāķa, Pētera Smeltera, Fēliksa Laizāna, Jēkaba Ķībura, Luda Bērziņa, Kārļa Strauberga, Pētera Birkerta, Ivana Fridriha, Sergeja Saharova, Jāņa Leimaņa, arheologu Vladislava un Jura Urtānu, Krišjāņa un Valdemāra Ancīšu, novadpētnieku Kārļa Bukuma, Jāņa Kučera, Sigurda Rusmaņa u.c. — savāktie materiāli. LFK glabājas lielākie tautas mūzikas materiālu krājumi, kas atrodami Jurjānu Andreja, Emiļa Melngaiļa, Artura Salaka, Lidijas Galenieces, Voldemāra Stelberga, Andreja Krūmiņa un pēckara gadu ekspedīciju vākumos.

Pēdējo reizi labots: 28.04.2016 15:57:52