EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

KRĀJUMS

Latviešu folkloras krātuvē tiek glabāti dažāda veida materiāli: ar roku rakstīti vai drukāti manuskripti, audio un video ieraksti, kā arī fotogrāfijas un zīmējumi.

Dibinot Latviešu folkloras krātuvi, tika izstrādāti materiāla kārtošanas un glabāšanas principi, lai padarītu savākto folkloru pieejamu un lietojumu. Materiāla sistematizācijā un kataloģizācijā tika izmantota 20. gs. 20. gadu starptautiskā pieredze. Līdz mūsdienām arhivēšanas principi pamatos nav mainījušies — folkloras materiālu apstrāde sākas ar reģistrāciju un žanra noteikšanu. Katram atsevišķas personas vai iestādes vākumam tiek piešķirts savs numurs, un katram folkloras tekstam tiek dots kārtas numurs attiecīgajā vākumā. Tādējādi katrs LFK nonākušais folkloras teksts jeb variants kļūst par reģistrētu arhīva vienību.

Līdz 2013. gadam LFK reģistrēti 2178 vākumi jeb kolekcijas. Viena un tā paša vācēja materiāli aizvien tiek pievienoti viņa iepriekšējam vākumam. Tādējādi veidojas apjoma ziņā atšķirīgas kolekcijas. Dažas ietver tikai vienu folkloras vienību, citas — līdz pat simttūkstoš, kā, piemēram, LU kolekcija (LFK 1600), kuru 1935. gadā aizsāka studentes Daina Auniņa (Zemzare) un Velta Rūķe-Draviņa un vēl aizvien turpina mūsdienu studenti.

Folkloras materiālu pieejamību nodrošina arī rādītāji un kartotēkas. LFK ir izstrādāti vairāki rādītāji:

sistemātiskais,
žanru,
topogrāfiskais (nepabeigts);
“Latvju dainu” substantīvu rādītājs;
“Latvju dainu” topogrāfiskais rādītājs;
“Latvju dainu” vienvarianta dziesmu rādītājs.

Visi trīs “Latvju dainu” rādītāji ir publicēti (substantīvu rādītājam ir arī LFK pirmskara darbības gados sagatavots manuskripta variants).

Pieejami arī 13 katalogi:

pasaku;
teiku (tematiskais un daļējs topogrāfiskais);
anekdošu;
mīklu (pēc galvenajiem objektiem);
sakāmvārdu (tematiski tipoloģiskais);
tautasdziesmu (funkcionāli tematiskais);
ziņģu (tematiskais);
horeogrāfijas materiālu — rotaļu, deju, spēļu;
ticējumu;
ieražu (tematiskais un topogrāfiskais);
tautasdziesmu, ziņģu un instrumentālās mūzikas melodiju;
buramvārdu un
tautas medicīnas katalogs.

Pēdējo reizi labots: 28.04.2016 16:00:11