EN in English

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. (LFK 1940, 2680)

Publicēts pētījums par Svētupes Lībiešu Upuralu

Svētupes Lībiešu upurala

2016. un 2017. gada mijā publicēta folklorista Sanda Laimes (LU LFMI) un arheologa un kultūrvēsturnieka Jura Urtāna (Latvijas Kultūras akadēmija) monogrāfija "Svētupes Lībiešu Upurala" (Rīga: Nordik, 2016, 216 lpp., il.). Lībiešu Upurala ir hrestomātisks Latvijas seno svētvietu piemērs un lielisks izziņas avots pētījumiem par lībiešu un latviešu reliģisko praksi vēlajos viduslaikos un agrajos jaunajos laikos. Alā saglabājušās vērtīgas liecības arī par agrīnā tūrisma attīstību Latvijas teritorijā. Apvienojot dažādas pētniecības metodes un vairāku zinātnes nozaru pieejas, pētījumā analizēti arheoloģiskie, speleoloģiskie, paleogrāfiskie, vietvārdu, folkloras un rakstītie vēstures avoti.Lasīt vairāk...


Rita Drīzule 15.08.1921. – 11.01.2017.

Rita Drīzule

Rita Drīzule 15.08.1921. – 11.01.2017.

95 gadu vecumā mūžībā aizgājusi folkloras pētniece, daudzu tautasdziesmu publicējumu sastādītāja Rita Drīzule.

Folkloriste Rita Drīzule dzimusi 1921. gada 15. augustā Galgauskas pagasta "Lielpurvos" zemnieka ģimenē. Beigusi Madonas vidusskolu (1946), LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti (1954). Folkloristikā sākusi darboties kopš 1954. gada: Zinātņu akadēmijā Etnogrāfijas un folkloras institūtā (1954-1955), Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (1956-1992). Lasīt vairāk...


Konference "Cultural Heritage Materials - University, Research and Folklore Archives in the 21st Century"

Cultural Heritage Materials - University, Research and Folklore Archives in the 21st Century

2017. gada augustā Rīgā norisēs starptautiska konference "Cultural Heritage Materials – University, Research and Folklore Archives in the 21st Century", ko organizē Starptautiskās Arhīvu padomes Universitātes un Pētniecisko institūciju arhīvu sekcija (ICA-SUV) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. Priekšlasījumu kopsavilkumi un konferences sekciju priekšlikumi ICA-SUV 2017. gada konferences zinātniskās komisijas pārstāvim Gatim Karlsonam (gatis.karlsons@arhivi.gov.lv) iesūtāmi līdz 2017. gada 15. janvārim.Lasīt vairāk...


Pētījums par nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizāciju tiesībās

Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās

LU LFMI publicējumu sērijā "Studia humanitarica" klajā nākusi Dr. art. Anitas Vaivades zinātniskā monogrāfija "Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās" (Rīga: LU LFMI, 2016, 368 lpp.). Grāmata sagatavota un izdota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Lasīt vairāk...


Vēlam priecīgus, bagātus Ziemsvētkus un laimīgu Jauno gadu!LFK digitālajā arhīvā publicētas sešas izcilas Vidzemes folkloras kolekcijas

2016. gadā līdztekus citiem materiāliem LFK digitalizējusi sešas apjomīgas un kultūrvēsturiski nozīmīgas Vidzemes folkloras materiālu kolekcijas. Tās LFK iesūtītas 20. gs. pirmajā pusē. Daudzus gadu desmitus glabātas arhīva plauktā, nu kolekcijas, pateicoties Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, brīvi pieejamas ikvienam kultūras interesentam LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv.


Lasīt vairāk...

Tartu un Rīgas folkloristu tikšanās

LFK un Tartu folkloristu tikšanās2016. gada 14. decembrī LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē viesojās pētnieki no Igaunijas Literatūras muzeja Folkloristikas nodaļas. Šī muzeja struktūrvienība, kuru vada Mare Koiva (Mare Kõiva), izveidota 1947. gadā (sākotnēji kā Igauņu valodas un literatūras institūta nodaļa), un tās uzmanības lokā ir dažādu folkloras žanru izpēte (parēmijas, tautas naratīvi, ticējumi), reliģisko prakšu un priekšstatu pētniecība, tiešsaistes folkloras analīze u. c.

Lasīt vairāk...

Žurnāla "Letonica" 33. numurs

Letonica 33

Žurnāla "Letonica" 33. numurs ir 2015. gada Krišjāņa Barona konferences "Dainu skapis: no zinātniskas kartotēkas līdz kultūras simbolam" rakstu krājums. Konferences mērķis bija aktualizēt tautasdziesmu pētniecību, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadsimtu latviešu folkloristikā pierimusi, atkāpjoties naratīva un disciplīnas vēstures refleksīvas izpētes priekšā. Rakstos atspoguļotie pētījumi aptver vairākus tēmu lokus. Pirmais no tiem saistīts ar Krišjāņa Barona personību un "Latvju dainu" tapšanas vēsturi, otrais skar tautasdziesmu tekstu un kontekstu izpēti, bet trešais, plašākais, veltīts tautasdziesmām kā avotam starpžanru un starpdisciplinārajā pētniecībā.

Žurnāls tapis Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" un Valsts pētījumu programmā "Letonika" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.


"Mission Possible": Igaunijas un Latvijas folkloristu zinātniskais seminārs

Igaunijas Literatūras muzeja folkloras pētnieki. Foto: Alars Madisons (Alar Madisson)

2016. gada 14. decembrī LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē viesosies Igaunijas Literatūras muzeja Folkloristikas nodaļas pētnieku grupa, kuru vada Mare Koiva (Mare Kõiva). Kopīgā zinātniskā semināra priekšlasījumos LNB Virtakas klasē ar aktuālajām pētnieciskajām tēmām iepazīstinās kā igauņu, tā latviešu folkloristi. Semināram dots nosaukums "Mission Possible" ("Iespējamā misija") – tā igauņu kolēģi nosaukuši arī 2014. gadā publicēto rakstu krājumu, kas bija veltīts Latviešu folkloras krātuves 90. jubilejai.Lasīt vairāk...


Limbažu muzejā

Limbažu muzejā

Jau vairākus mēnešus Limbažu muzejā atvērta izstāde, kas veltīta padomju saimniecībām un kolhoziem Limbažu pusē. Tā vēsta par kolektivizācijas aizsākumiem, no Limbažu muzeja fondiem izceltas iespaidīgas vēstures liecības: dokumenti, laikmetu raksturojoši priekšmeti un apģērbi, kam pāri klājas atmiņas par koksagīza audzēšanu un kukurūzas stublāji. Šajā bagātīgajā ekspozīcijā Rasma Noriņa un viņas jaunākā kolēģe Līga Andersone 2. decembrī bija saaicinājušas uz tikšanos bijušos padomju saimniecību direktorus un kolhoza priekšsēdētājus. Arī folkloristi – Elga, Māra, Aldis – piedalījās pasākuma norises fiksēšanā.Lasīt vairāk...


Aicinām pieteikties garamantas.lv semināriem!

http://garamantas.lvLīdz 21. decembrim aicinām novadu bibliotēkas, muzejus, kultūras biedrības pieteikties Latviešu folkloras krātuves garamantas.lv izbraukuma semināriem! Ikvienam tradicionālās kultūras interesentam kopš 2014. gada nogales pieejams Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālais arhīvs garamantas.lv. Tajā brīvi lasāmi, skatāmi un klausāmi LFK arhīvā teju simt gadu laikā sakrātie manuskripti, attēli un audio materiāli no visas Latvijas.

Lasīt vairāk...

Dr. Dongas Sjaopinas viesošanās LFK

Donga Sjaopina

1. decembrī Latviešu folkloras krātuvē viesojās folkloras pētniece no Ķīnas – Pekinas Pedagoģiskās universitātes (Beijing Normal University) Ķīnas tautas kultūras pētniecības institūta direktore Dr. Donga Sjaopina (Dong Xiaoping). Ķīnas folkloriste sadarbības projekta ietvaros pašlaik uzturas pie mūsu kaimiņiem Tartu Universitātē un vēlējās vismaz vienu dienu veltīt arī mūsu darba iepazīšanai. Viešņas īpašo pētniecisko interešu lokā ir padomju varas laiks, bet ne tikai - viņa vēlējās iepazīt Latvijas vēsturi un šejienes kultūru iespējami pamatīgi – cik nu tas vienas dienas vizītē izdarāms.Lasīt vairāk...


Nemateriālā kultūras mantojuma likums

Nemateriālā kultūras mantojuma likums

2016. gada 1. decembrī stājas spēkā Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Latvijas Republikas Saeima to pieņēmusi šā gada 29. septembrī, un Valsts prezidents Raimonds Vējonis izsludinājis 20. oktobrī. Likuma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu. Likuma 7. pants veltīts LU LFMI Latviešu folkloras krātuves krājumam. Lasīt vairāk...


LFK digitālais arhīvs garamantas.lv Saldū

Saldus seminārs30. novembrī, plkst. 12.30 Saldus pilsētas bibliotēkā notiks LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs. Tajā redaktores – Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema – iepazīstinās interesentus ar LFK digitālā arhīva lietošanas iespējām, kā arī pastāstīs un parādīs, kādi Saldus puses materiāli atrodami Latviešu folkloras krātuvē. Laipni aicinām visus interesentus!

Garamantas.lv izbraukumu seminārus Latvijas novados atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.


LNB atklās izstādi "Reklāmas slepenā dzīve"

Reklāmas slepenā dzīveOtrdien, 29. novembrī, plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 6. stāva ātrijā un lasītavās tiks atklāta izstāde "Reklāmas slepenā dzīve". Tā veltīta starpkaru perioda reklāmai un to veido vairāki simti mazā formāta preču un pakalpojumu reklāmas dažādos medijos. Izstādē aktualizēta tēma par dzimtes konstruēšanu reklāmās. Ieeja bez maksas. Lasīt vairāk...