EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Aldis Pūtelis piedalās starptautiskā salīdzināmās mitoloģijas konferencē

No 2016. gada 26. līdz 28. maijam Masarika Universitātē (Brno, Čehija) norisināsies 10. ikgadējā starptautiskā salīdzināmās mitoloģijas konference "Time and Myth: the Temporal and the Eternal", kurā ar referātu "The Two Traditions. Using Comparisons in Search for the True Latvian Mythology" uzstāsies LU LFMI Latviešu folkloras krātuves zinātniskais asistents Aldis Pūtelis.

Referāta anotācija:

The Latvians were hardly considered a nation until the 19th century. Before that they were just the lower social strata, subjects of the better people who passed by designation "die Deutsche" while the opposite were "die Undeutsche". The administrative power, as well as culture and modern history belonged to the "Germans". Then, in order to prove their "worthiness" of being called a nation the Latvians had to resort to the only source they could rely on - folklore and mythology coming from the period before the northern crusaders arrived.

This led to several probably unexpected outcomes. It turned out eventually that the idea of Latvian mythology formed and prevailing in the learned circles had been built from a comparison with the better known Old Prussians, attributing to the Latvians different notions, ideas and concepts not known in the actual tradition. This therefore could only be established in a comparison - of the learned and the folk tradition.

The study of the latter then was done using different methods, but the comparative one, initiated by Kuhn and Mueller and to a great extent popularized by Mannhardt took prevalence for quite some time, though rather cautiously approaching the issue of the Old Prussians also being closely related people that data about which could be used to better understand the little known past of the Latvians.

Vairāk par konferenci lasīt šeit.

Konferences programma lejupielādējama šeit.Muzeju naktī Gaismas pilī atvērsies četras īpašas durvis

Muzeju nakts

Sestdien, 21. maijā, no plkst. 19.00 līdz 23.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ātrijā (1. stāvā) norisināsies LNB Muzeju nakts programma. Tās laikā apmeklētājiem būs iespēja atvērt durvis uz grāmatu plauktu, zināšanām, garamantām un digitālo bibliotēku. Ieeja bez maksas.

1) Durvis uz grāmatu plauktu
Uzdāvini īpašu grāmatu Tautas grāmatu plauktam!

Ikviens tiek aicināts dāvināt vienu sev nozīmīgu grāmatu ar tās priekšlapā pašrocīgi ierakstītu vēstījumu vai personisku stāstu, kā arī uzzināt vairāk par akcijas norises gaitu, bibliotēkas krājumu un piedāvātajiem pakalpojumiem.

2) Durvis uz zināšanām
Uzzini, kā top jaunā Nacionālā enciklopēdija!

Apmeklētāji varēs iepazīties ar topošās Nacionālās enciklopēdijas veidotājiem un viņu darba niansēm, gatavojot enciklopēdijas elektronisko versiju, kuru plānots izlaist 2018. gadā.

3) Durvis uz garamantām
Ielūkojies Latviešu folkloras krātuvē!

Muzeju nakts viesiem būs iespēja uzzināt vairāk par krātuves digitālo materiālu vietni garamantas.lv, kas piedāvās iespējas meklēt, skatīt un klausīties digitālajā arhīvā pieejamos latviešu folkloras materiālus, apgūt digitālās krātuves iespējas, kā arī uz vietas atšifrēt digitālajā krātuvē pieejamos folkloras materiālus.

4) Durvis uz digitālo bibliotēku
Atrodi un nolasi!

Vietnes gramatas.lndb.lv bagātajā krājumā ikviens varēs izvēlēties grāmatu un tās fragmentu nolasīt priekšā pārējiem Muzeju nakts apmeklētājiem. Ar lasītajiem tekstiem saspēlēsies dīdžeja un skaņu mākslinieka Selffish atskaņotā mūzika. Pasākuma laikā ierakstītie tekstu lasījumi kalpos par skaņu celiņu LNB topošās pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" atklāšanas programmai 2016. gada 29. augustā."Valodas talkas" dalībnieku sumināšana

Valodas talkas noslegums2016. gada 19. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 11. stāvā notika Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcijas “Valodas talka” noslēguma pasākums.

Svinības vadīja Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) vadītāja Rita Treija. Kā pirmā uzvarētājus un dalībniekus sumināja Latvijas Republikas Kultūras ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidente Dace Melbārde. Ministre pateicās talkas dalībniekiem un organizatoriem, tāpat uzsvēra akcijas lielo nozīmi nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā. Apsveikuma vārdus teica arī LU LFMI direktore Dace Bula. Turpinājumā LFK digitālā arhīva garamantas.lv vadītāja Sanita Reinsone pastāstīja, kas paveikts “Valodas talkas” ietvaros, apkopoja informāciju un statistiku par padarīto. Īpaši tika apbalvoti un godināti rosīgākie desmit talcinieki:

1. Arnita Ziemele (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

2. Kristiāna Kristberga (Stendes pamatskola)

3. Roberts Gžibovskis (Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle)

4. Līga B.

5. Inese Čerpakovska (Rīga)

6. Linda Pavlovska (Rīga)

7. Līva Puķīte (Rīgas Hanzas vidusskola)

8. Miks Zeibots (Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle)

9. Evita Ķuda (Bārtas pagasta Grobiņas novads)

10. Maiga Jankevica (Rīga)

Stendes pamatskola

"Valodas talkas" dalībnieki saņēma pateicības rakstus un piemiņas veltes no talkas rīkotājiem. Sevišķi tika sumināta Stendes pamatskola, kuras skolēni atšifrēja visvairāk manuskriptu tekstu, un viņu latviešu valodas skolotāja Dace Kristberga. Jau no rīta Stendes pamatskolas skolēni devās ekskursijā pa LNB, un LFK fondu glabātāja Māra Vīksna jauniešus iepazīstināja ar arhīvu un tajā atrodamajiem Stendes apkārtnes materiāliem.

Pasākuma nobeigumā klātesošos uzrunāja un nelielu priekšlasījumu par tradīciju lietojumā sniedza tradicionālās kultūras biedrības “Aprika” vadītāja Māra Mellēna. Bet dienu krāšņoja tradicionālās dziedāšanas grupa “Saucējas”.

Akciju, kas ilga no 19. februāra līdz 30. aprīlim, rīkoja LFK un UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas pārstāvji. Talkā iesaistījās skolas no visas Latvijas un vairāki tūkstoši individuālo talcinieku. Viskuplākais pārstāvēto skolu pulks bijis no Vidzemes – 37, no Kurzemes piedalījusies 31 skola, no Latgales – 16, bet no Zemgales – 9 skolas. Kopīgiem spēkiem atšifrēti pavisam 14 340 manuskriptu attēli.

„Valodas talka” ir līdz šim vērienīgākā tiešsaistes sabiedrības iesaistes aktivitāte Latvijā, kas īstenota nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Tā nominēta Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio balvai „Kilograms kultūras 2016” kategorijā „Mantojums”.

Foto apskatāmi te.

Foto: Aldis Pūtelis


Vizīte Igaunijas folkloras arhīvā

2016. gada 9. un 10. maijā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” atbalstu Latviešu folkloras krātuve un Lietuvas literatūras un folkloras institūts viesojās Igaunijas folkloras arhīvā, kas ir viena no Igaunijas literatūras muzeja nodaļām.

Projekts paredz sadarbības tīklu veidošanu arhīvu starpā, diskusiju un informācijas aprites veicināšanu reģionā, praktiskas sadarbības sekmēšanu un kopīgu iniciatīvu izstrādi arī plašākā Eiropas kontekstā.

Pirmajā vizītes dienā visu arhīvu vadītāji sniedza nelielu ieskatu to izveides vēsturē, darbības principos un aktuālajos projektos. Pētniece un projekta Igaunijas puses koordinatore Ave Goršiča [Ave Goršič] un skaņu inženieris Jāns Tamms [Jaan Tamm] iepazīstināja ar Igaunijas folkloras arhīvu un tajā atrodamajiem materiāliem, darba un lasītavas telpām, kā arī skaņu ierakstu studiju.

Otrā diena aizritēja semināros un diskusijās par folkloras materiālu digitalizāciju un digitālo arhīvu izveidi, etnomuzikoloģijas pētniecības jautājumiem un arhīvu materiālu izpētes un publicēšanas aktualitātēm.

Projekta ietvaros no 14.-16. septembrim Rīgā norisināsies starptautiska konference “Virzībā uz digitālo folkloristiku”, bet 2017. gadā plānots, ka Lietuvas literatūras un folkloras institūts uzņems viesos Igaunijas un Latvijas kolēģus. Savukārt 2018. gadā līdzīga tikšanās paredzēta Latviešu folkloras krātuvē Rīgā.

Foto: Alars Madisons [Alar Madisson]

NBViesojamies Vīnes fonogrammarhīvā


2016. gada 28. aprīlī LU LFMI pētniece Ieva Tihovska viesojās Vīnes fonogrammarhīvā un iepazīstināja tā darbiniekus ar digitālā arhīva garamantas.lv lietošanas iespējām un aktualitātēm. Prezentācija raisīja plašu diskusiju par dažādiem arhīvu digitalizācijas jautājumiem, īpaši par arhīvu komunikāciju ar sabiedrību un dokumentu digitālas publiskošanas nosacījumiem.
Noslēdzas „Valodas talka”

2016. gada 30. aprīlī noslēgusies Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) un UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas rīkotā akcija „Valodas talka”.

Virtuālā talka, kas vietnē talka.garamantas.lv ikvienu interesentu aicināja iepazīt senus folkloras pierakstus un piedalīties to atšifrēšanā, tika atklāta pirms nepilniem diviem mēnešiem, sagaidot Starptautisko dzimtās valodas dienu, kas pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī.

“Valodas talkas” organizētāji mudināja rūpīgi pārrakstīt un tādējādi darīt tiešsaistē ērti meklējamus un pārlūkojamus tradicionālās kultūras materiālus desmit dažādās valodās – latviešu, lietuviešu, lībiešu, igauņu, krievu, baltkrievu, ebreju, čigānu, poļu un vācu folkloras pierakstus no LFK krājuma. Talkā iesaistījās skolas no visas Latvijas un vairāki tūkstoši individuālo talcinieku. Viskuplākais pārstāvēto skolu pulks bijis no Vidzemes – 37, no Kurzemes piedalījusies 31 skola, no Latgales – 16, bet no Zemgales – 9 skolas. Aktīvāko šifrētāju vidū bijušas arī 20 Rīgas skolas un jauniešu centri. Kopīgiem spēkiem atšifrēti pavisam 14 340 manuskriptu attēli. Šāda sabiedrības iesaiste ir nenovērtējams ieguldījums mūsdienu folkloristikā un nemateriālā kultūras mantojuma pieejamībā.

Līdz 19. maijam LFK pētnieki pārbaudīs atšifrētos folkloras materiālus, lai noskaidrotu un īpašā pasākumā cildinātu čaklākos talciniekus un aktīvākās Latvijas skolas. “Valodas talka” noslēdzoties, tomēr tiek saglabāta iespēja arī turpmāk nākt palīgā folkloristiem – tautasdziesmas, teikas, anekdotes, pasakas, sakāmvārdi, buramvārdi un citi folkloras žanri, kuru pierakstu oriģināli glabājas LFK fondos, pieejami un arī turpmāk atšifrējami krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv.

„Valodas talka” ir līdz šim vērienīgākā tiešsaistes sabiedrības iesaistes aktivitāte Latvijā, kas īstenota nemateriālā kultūras mantojuma jomā. Tā nominēta Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio balvai „Kilograms kultūras 2016” kategorijā „Mantojums”.LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu viesošanās LU LFMI

LU SZF studenti LFK lasītavā

26. aprīlī Latviešu folkloras krātuves lasītavā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbinieku un LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu tikšanās. Profesores Vitas Zelčes vadībā maģistra studiju programmas 1. kursa studenti iepazinās ar LFMI struktūru un darbību, lai, izzinot arī citas Latvijas zinātniskās institūcijas, veidotu analītiskus aprakstus par tām.

Institūta direktore Dace Bula īsi pastāstīja par Institūta vēsturi un struktūru, izpētes virzieniem, projektiem, par krājumu uzturēšanu un to pieejamību. LFK vadītāja Rita Treija, Literatūras nodaļas vadītājs Benedikts Kalnačs un pētnieks Jānis Ozoliņš, Teātra, mūzikas un kino mākslas nodaļas vadītājs Arnolds Klotiņš un vadošā pētniece Edīte Tišheizere un digitālā arhīva garamantas.lv vadītāja Sanita Reinsone informēja studentus par savu darbību, iepazīstināja ar nodaļu uzdevumiem, projektiem, pētījumiem un izdevumiem. Tikšanās noslēgumā diskusijā studenti uzdeva sev interesējošos jautājumus.

Par tikšanos – arī LU portālā.

Foto: Aigars LielbārdisTikšanās ar Kolinu Makalisteru – īru stāstnieku un dziesminieku no Skotijas

Pirmdien 2. maijā 16.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā (LNB 515. telpa) viesosies stāstnieks un dziesminieks Kolins Makalisters (Colin McAllister).

Viņš dzimis Ziemeļīrijā, taču lielāko daļu mūža pavadījis pretējā jūras krastā – Skotijā. Studējis sociālo darbu un tradicionālo kultūru. Viesis vairāk ir folkloras praktizētājs, teicējs, nevis pētnieks. Viņš pastāstīs par savu gadu desmitiem ilgo piedalīšanos folkloras kustībā Ziemeļeiropā un par stāstniecības tradīcijām savā zemē, kā arī iepazīstinās ar tradicionālā manierē dziedātām dziesmām, demonstrējot dažādus stilus un dialektus. Kolins stāsta senas pasakas, teikas un dzimtas nostāstus. Līdzīgā manierē viņš stāsta arī par gluži neseniem notikumiem, un dara to tikpat nopietni un pārliecinoši. Kolins Makalisters Latvijā bijis vairākkārt, piedalījies stāstnieku projektos un folkloras festivālos, trīsreiz – festivālā “Baltica”. Saruna notiks angļu valodā, ja nepieciešams, pieejams tulkojums.

Tikšanos vadīs un ar viesi iepazīstinās Aldis Pūtelis un Guntis Pakalns.

Plašāka informācija:

Īrs, kurš dzīvo Skotijā (laikraksts "Kurzemnieks")

Austras koks (Latvijas Radio)Vēl 10 dienas noritēs lielākā virtuālā talka Latvijā – „Valodas talka”

Valodas talkaVēl 10 dienas – līdz 30. aprīlim ikviens var iesaistīties vienā no plašākajām talkām Latvijā – „Valodas talkā”. Tā ir iespēja izzināt dažādus rokrakstus un piezīmes, starp kurām, iespējams, atrodams arī pašu ģimenes, radu vai draugu lokā pierakstītais. Divu mēnešu laikā, kopš notiek „Valodas talka”, jau atšifrēti vairāk nekā 12 000 tradicionālās kultūras materiālu – seno rokrakstu un piezīmju –, kas pieejami talka.garamantas.lv.

„Valodas talkā” var piedalīties ikviens, īpaši aicināti skolēni un jaunieši. Tajā jau iesaistījušās 130 Latvijas skolas un vairāki tūkstoši individuālo talcinieku. Aktivitāte pieejama desmit dažādās valodās, un katrs var izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošus materiālus. Darboties iespējams kā mājās, tā skolā, izmantojot gan datoru, gan mobilās ierīces.

„Valodas talka” tika atklāta 19. februārī, sagaidot Starptautisko dzimtās valodas dienu, kas pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī. To rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve (LFK) un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK).

„„Valodas talka” ir izvērtusies par vienu no vērienīgākajiem sabiedrības iesaistes pasākumiem nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā Latvijā. Atšifrējot folkloras manuskriptus, „Valodas talkas” dalībnieki sniedz nenovērtējamu ieguldījumu folkloras materiālu digitalizācijā un to pieejamības nodrošināšanā,” uzsver LFK digitālā arhīva garamantas.lv vadītāja Dr. philol. Sanita Reinsone.

Savukārt UNESCO LNK ģenerālsekretāres p. i. Baiba Moļņika atzīst: „Izzinot savas saknes, mēs darinām paši sev spārnus. Katrs, kas nāk talkā atšifrēt senos rokrakstus, dod tiem jaunu dzīvību, jaunu spēju aizraut un iedvesmot, radīt jaunas zināšanas, jaunus darbus, dziesmas un stāstus - tā ir pagātnes pārradīšana, kura ir ļoti nozīmīga, apzinoties savu identitāti, savu tautu, tās gara spēku.”

„Valodas talka” sabiedrības balsojumā izvirzīta finālam uz Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio balvu „Kilograms kultūras 2016” kategorijā „Mantojums”.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@krivena.lvLFK digitālais arhīvs garamantas.lv Mazsalacā

Seminārs MazsalacāPiektdien, 6. maijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā notiks LFK digitālā arhīva http://garamantas.lv seminārs un mākslinieka Daiņa Rožkalna izstādes atklāšana. Seminārā LFK pētniece un garamantas.lv vadītāja Sanita Reinsone iepazīstinās ar Mazsalacas puses folkloras materiāliem, kas glabājas LFK arhīvā, un garamantas.lv redaktore Digne Ūdre apmācīs, kā veiksmīgāk lietot digitālo arhīvu.

Visi laipni aicināti!

Garamantas.lv izbraukumu seminārus Latvijas novados atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.


Dzimtās valodas dienai veltītā „Valodas talka”

Valodas talka

Izzināt dažādus rokrakstus un piezīmes, starp kurām, iespējams, atrodams arī pašu ģimenes, radu vai draugu lokā pierakstītais, ikvienu Latvijas iedzīvotāju aicina akcija „Valodas talka”. Tā atklāta šodien,sagaidot Starptautisko dzimtās valodas dienu, kas pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī.

„Valodas talku” rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve (LFK) un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK).

Tajā ikviens, īpaši skolēni un jaunieši, aicināti palīdzēt folkloristiem atšifrēt tradicionālās kultūras materiālus – senos rokrakstus un piezīmes, kas pieejamas interneta vietnē talka.garamantas.lv. Aktivitāte pieejama desmit dažādās valodās, un katrs var izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošus materiālus. Darboties iespējams gan mājās, gan skolā, kā arī, izmantojot mobilās ierīces. Akcija noritēs līdz 30. aprīlim.

„Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai un kopienai. Arī Latvija ir bagāta ar daudzām latviešu valodas izloksnēm un dažādām citu tautu koptām valodām. Liela daļa liecību, kas raksturo krāšņo latviešu tautas valodas un kultūras bagātību, glabājas LFK. Lai izprastu priekšteču atstāto valodas mantojumu, ir svarīgi pētīt un izzināt savas saknes, to unikālo un atšķirīgo, kas stiprina mūsu saikni ar dzimto vietu un piederību tai,” aicina UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika.

Dzimtās valodas dienu katru gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē atzīmē ar mērķi izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā un tālākā nodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu. Jau vairākus gadus arī Latvijā šai dienai tiek veltīti daudzveidīgi pasākumi, kurus rīko gan UNESCO LNK tīklu organizācijas, īpaši skolas, gan citas institūcijas. Vairāk informācijas par Starptautisko dzimtās valodas dienu.


Etnogrāfisko ansambļu ieraksti

Etnogrāfisko ansambļu ieraksti LU LFMI Latviešu folkloras krātuve pētnieka Aigara Lielbārža vadībā uzsākusi Latvijas etnogrāfisko ansambļu repertuāru ieskaņošanu. Plānots dokumentēt visu kultūrvēsturisko novadu tautas mūziku – pavisam 29 ansambļu repertuāru. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas centra skaņu ierakstu studijā jau šobrīd ieskaņoti Beņislavas, Medņevas, Tilžas, Jūrkalnes, Alsungas, Rucavas, Bārtas, Otaņķu, Nīcas un Gudenieku etnogrāfisko ansambļu repertuāri. Ieskaņojumi būs pieejami Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv. Etnogrāfiskā ansambļa ieskaņošana tiek veikta LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” ietvaros.Žurnāls "Letonica"

Letonica 29

Žurnāla „Letonica” 29. numura „Folklora viņpus mutvārdiem” uzmanības centrā ir folkloras pastāvēšana ārpus mutvārdu tradīcijas – tās eksistence rakstveidā un vizuālās fiksācijās. Žurnālā iekļauti desmit zinātniski raksti (autori: Ingus Barovskis, Sergejs Kruks, Janīna Kursīte, Guntis Pakalns, Aldis Pūtelis, Beatrise Reidzāne, Jolanta Stauga, Juris Urtāns, Māra Vīksna, Linda Vorpe), kā arī jaunāko grāmatu un zinātnes dzīves norišu apskats.

Žurnālu „Letonica” izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, no 2015. gada tas ir indeksēts EBSCO datubāzē. Numurs sagatavots ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Vairāk par numuru lasiet šeit.


Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945

Dāvida Holmerta albums

Albums „Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945” aicina caur foto liecībām atgriezties 70 gadu senā pagātnē un atcerēties Otrā pasaules kara Baltijas bēgļus, izgaismojot „baltos plankumus” pagātnē.

Grāmata nominēta grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2015" kategorijā "Dokumentālie izdevumi". Dizainu veidojis - Krišs Salmanis, foto - Dāvids Holmerts, Fricis Forstmanis. Albumu veidojuši Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas “Dzīvesstāsts” pētnieki.

Šobrīd masu informācijas līdzekļi ir piesātināti ar bēgļu fotogrāfijām, kas tiek izmantotas, gan lai veicinātu sabiedrības sapratni un iejūtību pret bēgļiem, gan pretēji – lai raisītu bailes un neuzticību. Pētnieki ar albumu un izstādi „Pāri Baltijas jūrai: 1944–1945”, kura atklāšana notiks vienlaikus ar izdevuma prezentāciju, atgādina, ka 1944.–1945. gadā bēgļu gaitās uz Rietumiem bija spiesti doties 200 000 Latvijas un 70 000 Igaunijas iedzīvotāju. Baidoties gan no pirmā padomju okupācijas gada terora atgriešanās, gan apzinoties nacistiskā okupācijas režīma draudus, ap 5000 latviešu un vairāk nekā 6000 igauņu nelegāli šķērsoja Baltijas jūru un sasniedza Gotlandes krastu.

Albumā līdzās fotogrāfijām, kas vēsta par bēgļu pirmajiem soļiem svešajā zemē, ikdienu un vietējo iedzīvotāju rūpēm, ir publicēti arī dzīvesstāstu un dienasgrāmatu fragmenti. Tās ir plašākai sabiedrībai nezināmas liecības par ļaudīm, kuri šķērsoja jūru zvejnieku laivās, lai nonāktu Gotlandē. Par šo liecību esamību ir jāpateicas Gotlandes fotogrāfam Dāvidam Holmertam, kurš ar foto kameru fiksēja notiekošo, tādējādi radot unikālu vizuālo materiālu par maz zināmām epizodēm Baltijas bēgļu drāmā.

Albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945” sastādītāji ir Māra Zirnīte un Aigars Lielbārdis. Fotogrāfiju un dzīvesstāstu vēsturiskais konteksts skaidrots ievadrakstos un fotogrāfiju komentāros, to autori ir Māra Zirnīte, Aigars Lielbārdis, Paulis Lazda (ASV), Ruta Hinrikusa (Igaunija), Maija Krūmiņa un Kaspars Zellis. Grāmatas dizainu veidojis Krišs Salmanis.

Albums sagatavots un izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Ziemeļvalstu un Baltijasvalstu mobilitātes programmai Nordik CulturePoint, Latviešu fonda ASV un Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda atbalstu. Albuma un izstādes prezentāciju atbalsta Zviedrijas vēstniecībā Latvijā.Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās

Apgādā “Zinātne” izdota LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieces Dr. habil. philol. Beatrises Reidzānes zinātniskā monogrāfija “Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās”. Tēmas izpētei autore veltījusi vairāk nekā 20 gadu.

Līdzšinējos teorētiskajos klasisko tautasdziesmu pētījumos īpaši nav akcentēts semantiskais aspekts kā atsevišķa tekstu pētniecības joma. Jaunajā pētījumā īsi apskatītas tautasdziesmu valodas kā specifizētas folkloras apakšvalodas galvenās pazīmes, to pētīšanas gaita un nozīmīgākie pētnieki, iezīmētas arī pēdējo desmitgažu aktuālākās folkloras pētniecības metodes. Darba sešās nodaļās analizēti gan dabas tēli ̶ liepa, vēzis, lācis, gulbis, līdaka, saule, gan tautasdziesmu valodas īpašie vārdu savienojumi ̶ baltā liepa, melnais lācis, skrietin skrēja u. c.

Pētījums īpaši noderīgs folkloristikas un valodniecības studentiem, zinātniekiem, taču saistošs ikvienam, kas interesējas par latviešu folkloru. Grāmata sagatavota Valsts pētījumu programmas “Letonika ̶ Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekta Nr. 4 “Kultūra un identitāte Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” un LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” ietvaros un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.