EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Friča Brīvzemnieka buramvārdu krājums

Aigars Lielbārdis, Dr. philol.

LU LFMI īstenotajā ERAF pēcdoktorantūras atbalsta projektā “Latviešu buramvārdu digitālais katalogs” ir uzsākta Friča Brīvzemnieka 1881. gada izdevuma “Latviešu etnogrāfiskie materiāli” (Материалы по этнографии латышскова племени, Maskava, 1881) digitalizācija un metadatu izveide LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv. Šis izdevums latviešu folkloristikā nozīmīgs ar to, ka līdzās latviešu tautas mīklām un sakāmvārdiem pirmo reizi apkopoti, publicēti un zinātniski komentēti latviešu buramie vārdi – kopā 717 teksti, kas iedalīti 72 funkcionālās grupās – rozes vārdi, vīveļu vārdi, asins apturēšanai utt. Izdevumā teksti tika publicēti divās valodās – latviski un krieviski.

Lasīt vairāk...