EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Žurnāls "Letonica": par tradīciju arhīviem un vēl

Letonica 36

2018. gada jūnijā klajā nācis starpnozaru humanitāro zinātņu žurnāla "Letonica" 36. numurs. Šis recenzētais izdevums ir indeksēts starptautiskajās datubāzēs "Scopus", "ERIH PLUS" un "EBSCO", un jaunā numura saturs ir pieejams tiešsaistē.

Pirms gada – 2017. gada vasarā – Starptautiskās Arhīvu padomes Universitāšu un Pētniecisko institūciju arhīvu sekcija (ICA-SUV) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi ikgadējo zinātnisko konferenci rīkoja Rīgā. Konferences "Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā" ("Cultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st Century") uzmanības centrā bija tradīciju arhīvi. Viena no metodoloģiski un intelektuāli aktuāliem jautājumiem, par kuru debatēja konferences dalībnieki, bija jaunais arhīvu aprakstīšanas standarts – t. s. dokumentu kontekstā (Records in Contexts) konceptuālais modelis.

Žurnālā iekļauti zinātniski raksti, kas tapuši uz ICA-SUV Latvijas konferencē nolasīto referātu pamata. To autori ir: Harijs Bavono, Flavio Karbone un Frančeska Nemore, Braiens Giemza, Lauri Harvilahti, Peka Hentonens un Jāna Kilki, Janīna Hriņeviča un Irina Vasiļjeva, Karstens Kūnels, Rona Razona, Anita Vaivade. Numuru papildina Svetlanas Rižakovas raksts par rituālu un izpildījumu Indijā un Gustava Strengas pētījums par sociālo tīklu veidošanas stratēģijām viduslaiku Livonijā. Numura redaktori ir Gatis Karlsons un Rita Treija.

Žurnāla "Letonica" 36. numurs sagatavots un izdots ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 12.07.2018 12:04:22