EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Žurnāla "Letonica" 33. numurs

Letonica 33

Žurnāla "Letonica" 33. numurs ir 2015. gada Krišjāņa Barona konferences "Dainu skapis: no zinātniskas kartotēkas līdz kultūras simbolam" rakstu krājums. Konferences mērķis bija aktualizēt tautasdziesmu pētniecību, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadsimtu latviešu folkloristikā pierimusi, atkāpjoties naratīva un disciplīnas vēstures refleksīvas izpētes priekšā. Rakstos atspoguļotie pētījumi aptver vairākus tēmu lokus. Pirmais no tiem saistīts ar Krišjāņa Barona personību un "Latvju dainu" tapšanas vēsturi, otrais skar tautasdziesmu tekstu un kontekstu izpēti, bet trešais, plašākais, veltīts tautasdziesmām kā avotam starpžanru un starpdisciplinārajā pētniecībā.

Žurnāls tapis Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" un Valsts pētījumu programmā "Letonika" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 12.12.2016 10:33:34