EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Zinību diena

Ik mācību gadu Latvijā sāk ar svētkiem. 1. septembris – Zinību diena – pulcē skolēnus un mācībspēkus kopīgiem sarīkojumiem aktu zālēs un skolu pagalmos. Saposušies skolotāji, paaugušies bērni, saviļņoti vecāki, rudens ziedi, draugu tikšanās, dziesmas, direktoru uzrunas, pirmās mācību stundas... tas veido īpašo 1. septembra noskaņu. Kas vēl notiek Zinību dienā? Cik atšķirīgi ir skolu scenāriji Zinību dienas norisei? Kā skolēni izjūt jaunā mācību gada sākumu? Kā to svin ģimenēs? Vai šo kalendāra datumu pamana arī tie, kuru saimēs nav skolasbērnu?

Ar svinībām tiek iezīmēts arī jaunā studiju gada sākums augstskolās. Tā, piemēram, Latvijas Universitāte jaunos studentus aicina kopā Aristoteļa svētkos. Kā skolēni, tā studenti piedalās skolu, augstskolu, pilsētu pašvaldību un citu institūciju rīkotajos publiskajos pasākumos, koncertos. Taču viņi labprāt organizē savus svētkus arī paši – līksmojot draugu kompānijās. Vai neformālajos saietos tiek ievērotas sevišķas tradīcijas, kuras atkārto gadu no gada?

Palīdziet izpētīt, daloties ar saviem pieredzes stāstiem!

Pētījums noris ERAF finansētā projektā “Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā” (Nr. 1.1.1.1/16/A/040). Projektu veic LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Mūsu sadarbības partneris šai projektā ir portāls delfi.lv, kurš mūs atbalsta, veicot aptaujas akcijā “Aculiecinieks”.

Pēdējo reizi labots: 01.09.2017 08:49:30