EN in English

Kur nava gruomotu, tur nava nikaidys gudreibys. (LFK 1263, 1051)

Papildināts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" nacionālais reģistrs

fonografs8. decembrī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā norisinājās UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra papildināšanas pasākums. Tas pulcēja Latvijas atmiņas institūciju pārstāvjus un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības partnerus.

Pasākumā sertifikātus par iekļaušanu UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā saņēma Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts par nomināciju "Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija (1926–1947)", Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka par nomināciju "Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gs."; Latvijas Nacionālā bibliotēka par nomināciju "Hernhūtiešu rokrakstu kolekcija (18.–19. gs.)", kā arī Tukuma muzejs un Jēkabpils vēstures muzejs par papildinājumiem nominācijai "Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss".

Fonogrāfa valču kolekcija ir autentisku audioierakstu krājums – šie fonogrāfa vaska cilindri ir senākie tradicionālās mūzikas ieskaņojumi no visas Latvijas, kas veikti no 1926. līdz 1947. gadam. Ieskaņojumus papildina dziesmu pilnie teksti un nošu transkripcijas. Šobrīd krātuvē glabājas 180 valces ar 1068 tautas melodiju ieskaņojumiem un nošu transkripcijām. Kolekcija dod iespēju iegūt dzirdes priekšstatu par latviešu tautasdziesmu vokālo izpildījumu 20. gadsimta pirmajā pusē.

UNESCO programma "Pasaules atmiņa" dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām 2009. gadā izveidoja programmas Latvijas nacionālo reģistru, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Nomināciju iesniegšana notiek reizi četros gados.

Līdz šim UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautas šādas nominācijas: "Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936–1940", "Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894–1929)", "Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss", "Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts", "Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos". UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā kopš 2001. gada atrodama Latvijas nominācija "Dainu skapis", un 2009. gadā Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija "Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības".


Foto: Elvīra Žvarte

Pēdējo reizi labots: 10.12.2017 23:05:13