EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Trimdas latviešu dāvinājums – Brastiņa un Grīnu kolekcijas

Brastiņi

Arvīda Brastiņa (13.04.1893.–15.11.1984.) 125. jubilejas gadā LU LFMI Latviešu folkloras krātuve ir saņēmusi vērtīgu dāvinājumu no viņa pēctečiem – Prātiņu ģimenes ASV. Brastiņa mūža darbs bija veltīts dainu pētīšanai, latviskajai dievestībai un senlatviešu tradīciju kopšanai. Krātuvē nonākuši publicējumu manuskripti, lekciju piezīmes, vēstules, fotogrāfijas un iespieddarbi, kas sniedz liecības par dievturu kustības vēsturi ASV un Kanādā (H. Misiņa sakopotie avoti aptver laiku no 1960. gada līdz 2008. gadam), par Amerikas Latviešu apvienības kultūras un izglītības darbu trimdā. Līdz ar pilnu dievturu žurnāla "Labietis" komplektu (no 1955. līdz 2017. gadam) krātuves lasītavas plauktus papildinās Arvīda Brastiņa trimdā izdotās grāmatas, kā arī viņa brāļa Ernesta Brastiņa (1892–1942) publikācijas, Māras Grīnas (dz. Brastiņš, 1927–2017) un Marģera Grīna (dz. 1928) darbi. Krātuvei uzdāvināta arī Grīnu manuskriptu kolekcija, kurā ir korespondence, materiāli ar piezīmēm un programmām par Latviešu fondu, Amerikas Latviešu apvienību, tās Kultūras biroju un Latviešu institūtu, Kultūras dienām, tautiskā mantojuma kursiem u. c.

Materiāli, nonākot jaunajā mājvietā, tiks apstrādāti, digitalizēti un būs pieejami pētniekiem un interesentiem. Latviešu folkloras krātuve pateicas Andai un Andrim Prātiņiem par mums uzticētajiem dārgumiem! Paldies arī etnomuzikoloģei Zanei Šmitei, kura rūpējās, lai kultūrvēsturiski nozīmīgie materiāli nonāktu Latvijā!

Māra un Marģers Grīni (no Prātiņu ģimenes albuma)

Pēdējo reizi labots: 13.04.2018 12:45:38