EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Tirzā un "Kalaņģos"

Ritas Drīzules atceres pasākums

Tautasdziesmu kārtotājas un pētnieces Ritas Drīzules 96. dzimšanas diena bija iemesls LFK darbiniekiem 2017. gada 15. augustā satikties ar ļaudīm no Tirzas un Lizuma pagastiem. Pirms pusgada Ritu Drīzuli guldījām Tirzas Kancēna kapsētā, viņas dzimtās puses koku paēnā, tāpēc sākām ar piemiņas brīdi kapos. Pēc tam devāmies uz “Druvām” – viņs vectēva un mātes mājām. Par mājas saglabāšanu rūpējas ārste un rakstniece Ieva Bērziņa – viņa dzīvo turpat blakus. Kad tika atslēgtas vecās koka mājiņas durvis, nokļuvām gandrīz nereālā pasaulē, kur laiks bija apstājies pirms daudziem gadu desmitiem – senas koka gultas un skapji, agrāku laiku darba rīki un mājas lietas, fotogrāfijas, vēstules un dienasgrāmatas no 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. Jāmeklē iespēja šo vietu dokumentēt un saglabāt.

Tālāk ceļš veda uz rakstnieka Apsīšu Jēkaba dzimtajām mājām “Kalaņģiem” Lizuma pagastā. Māja pēc nesenā ugunsgrēka atjaunota, iegūstot mūsdienīgu plašumu. “Kalaņģos” saimnieko Aiva Kraukle, novada vēstures un kultūras dzīves patriote, šeit notiek daudz interesantu pasākumu. Pēc garšīgām pusdienām noskatījāmies Gunta Pakalna sagatavoto ieskatu par Ritas Drīzules arhīvu – par fotogrāfijām, rokrakstiem, dokumentiem, grāmatām un citām liecībām, kas bija palikušas viņas dzīvoklī un palīdz labāk saprast viņas dzīvesstāstu. Vietējie fotogrāfijās atpazina savus novadniekus, bet folkloras pētnieki – kolēģus no Zinātņu akadēmijas ēkā pavadītajiem gadiem. Ierakstā noklausījāmies Ritas Drīzules stāstījumu par piedalīšanos folkloras vākšanas ekspedīcijās.

Savukārt Māra Vīksna pastāstīja par Lizuma pagasta ieguldījumu latviešu folkloras vākšanā, aplūkojot gan nozīmīgākos šejienes folkloras vākumus (Lizuma pamatskola [219]), gan vācējus un teicējus, kas nākuši no šejienes. Aldis Pūtelis šos materiālus parādīja garamantas.lv, savukārt klausītāji aktīvi papildināja zināšanas par minētajiem cilvēkiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta izcilajai teicējai Žagaru Madei, kura dzīvojusi tepat “Kalaņģos”. Iespējams, viņa ir teicēja, kuru pierakstījuši visvairāk cilvēku. To patīkami bija dzirdēt arī klātesošajai Žagaru Mades radiniecei.

Foto: Aldis Pūtelis

Pēdējo reizi labots: 24.08.2017 15:49:29