EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Tartu un Rīgas folkloristu tikšanās

LFK un Tartu folkloristu tikšanās2016. gada 14. decembrī LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē viesojās pētnieki no Igaunijas Literatūras muzeja Folkloristikas nodaļas. Šī muzeja struktūrvienība, kuru vada Mare Koiva (Mare Kõiva), izveidota 1947. gadā (sākotnēji kā Igauņu valodas un literatūras institūta nodaļa), un tās uzmanības lokā ir dažādu folkloras žanru izpēte (parēmijas, tautas naratīvi, ticējumi), reliģisko prakšu un priekšstatu pētniecība, tiešsaistes folkloras analīze u. c.

Kopīgā zinātniskā seminārā “Mission Possible” ("Iespējamā misija") LNB Virtakas klasē pavisam 14 priekšlasījumos Tartu un Rīgas folkloristi iepazīstināja klātesošos ar aktuālajām pētnieciskajām tēmām un institūciju aktivitātēm digitālajā vidē. Plašāki referāti, kas izskanēja semināra pirmajā daļā, bija veltīti tūristu grafiti Latvijas alās (Sandis Laime) un grafiti Tartu ielās, to datubāzei (Piret Voolaid), Latvijas čigānu dejām (Ieva Tihovska) un Igaunijā vairākās paaudzēs cirkulējošam literatūras žanram – meiteņu sacerētiem mīlestības stāstiem (Eda Kalmre). Semināra otro daļu veidoja īsas igauņu (Anneli Baran, Reet Hiiemäe, Tõnno Jonuks, Mare Kalda, Katre Kikas, Andres Kuperjanov, Mare Kõiva, Liisi Laineste) un latviešu (Aigars Lielbārdis, Toms Ķencis) folkloristu prezentācijas. Semināru vadīja Rita Treija un Aldis Pūtelis. Līdzās diskusijām folkloristi apsprieda iespēju turpmāk sadarboties vairākos zinātniskās izpētes virzienos.

Seminārs norisa Ekselences centra Igaunijas studijās (CEES, ERAF), Igaunijas Zinātnes padomes projekta IRG 22-5 un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ietvaros.

Foto: Kristīne Pokratniece, Elvīra Žvarte


Pēdējo reizi labots: 18.12.2016 23:34:47