EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Sākas starptautisks projekts "Apgaismības mediju prakses"

2016. gada 10. un 11. novembrī Potsdamā (Vācijā) notika projekta "Medienpraktiken der Aufklärung" ("Apgaismības mediju prakses") pirmā dalībnieku sanāksme, kuras mērķis bija apspriest projektā plānotās aktivitātes un starptautisko sadarbību.

Projekts, kas tiek īstenots Erasmus+ programmā, apvieno pētniekus un mācībspēkus no Potsdamas Universitātes, Latvijas Universitātes (LU), Mišela Montēņa Bordo Universitātes un Tartu Universitātes. Projekts tiks īstenots no 2016. līdz 2019. gadam. Latviju projektā pārstāv LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, LU Akadēmiskā bibliotēka un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI). Projekta pirmajā sanāksmē piedalījās LU LFMI Literatūras nodaļas vadošais pētnieks Pauls Daija, LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns un zinātniskā asistente Elīna Gailīte.

Izvirzot priekšplānā mediju studijas, projekts "Apgaismības mediju prakses" paredz veicināt starpdisciplināru apgaismības kultūras pētniecību. Projekta darba grupa ietver pētnieces un pētniekus no dažādām nozarēm – literatūrzinātnes, vēstures, filozofijas, sociālajām zinātnēm u.c. Projekta īstenotāji ir iecerējuši neaprobežoties tikai ar 18. gadsimta kultūras vēsturi, bet arī pievērsties informācijas apmaiņas procesiem, kas dažādās transformācijas pastāv līdz mūsdienām. Tādējādi projekta redzeslokā vēsturiski salīdzinošā skatījumā ir arī 21. gadsimta transnacionālā komunikācija un digitālie mediji.

Projekta mērķis ir īstenot starptautisku sadarbību gan studiju procesā, gan pētniecībā. Sanāksmē tika apspriesti galvenie projekta īstenošanas laikā veicamie uzdevumi – studentu un mācībspēku apmaiņa starp iesaistītajām universitātēm (sākot no 2017. gada), starptautiskas vasaras skolas “Baltija kā transnacionāla mediju ainava” organizēšana Rīgā un Tartu 2017. gada rudenī un šai tēmai veltītu izstāžu veidošana Rīgā un Tartu, kuru atklāšana plānota 2018. gada sākumā, kā arī projekta noslēguma konference Bordo 2019. gada vasarā.

Plašāka informācija lasāma projekta mājas lapā (vācu valodā).

Pēdējo reizi labots: 14.11.2016 10:13:52