EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Noslēgusies konference "Virzībā uz digitālo folkloristiku"

TDF2016. gada 14.–16. septembrī notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves organizēta starptautiska zinātniskā konference "Virzībā uz digitālo folkloristiku. Izpētes perspektīvas. Arhīvu prakse. Ētiski izaicinājumi" (Towards Digital Folkloristics. Research Perspectives. Archival Praxis. Ethical Challenge). Konference bija veltīta digitālajai folkloristikai — jomai, kas pēdējos gados strauji attīstījusies. Kad informācijas tehnoloģijas kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, folkloristika, līdzīgi citām humanitāro zinātņu jomām, piedzīvo starpdisciplināru "digitālo pavērsienu", kas devis iespējas dažādot pētniecības lauku. Folkloras arhīvos un citās kultūras mantojuma organizācijās informācijas tehnoloģiju izmantojums attīstījies tālāk par vienkāršu digitālo kopiju un katalogu veidošanu. Digitālās platformas, rīki un metodes, kas paredzētas folkloras vākšanai, apstrādei un izpētei, kā arī saziņai ar folkloras arhīvu lietotājiem, būtiski ietekmējušas folkloras arhīvu vidi.

Konferencē ar priekšlasījumiem piedalījās dalībnieki no 19 valstīm — Latvijas, Igaunijas, Islandes, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Ungārijas, Baltkrievijas, Īrijas, Rumānijas, Francijas, Japānas un Panamas. Referenti aplūkoja plašu jautājumu loku saistībā ar digitālajiem folkloras arhīviem, virtuālajām kopienām, sociālajiem tīkliem un virtuālajām līdzdalības praksēm tradicionālās kultūras jomā. Notikusī konference kļuva par nozīmīgu pieturas punktu starptautiskajā diskusijā par nozares stāvokli un ciešākas sadarbības nepieciešamību, kas tiks turpināta jau nākamajā gadā.

Konferences trešajā dienā norisa Starptautiskās Etnoloģijas un Folkloras asociācijas (SIEF) Arhīvu darba grupas un Skandināvijas-Baltijas tradīciju arhīvu tīkla sanāksmes, kas Latviešu folkloras krātuvē pulcēja daudzu Eiropas valstu folkloras arhīvu pārstāvjus. Līdztekus diskusijām par aktualitātēm un kopīgiem sadarbības projektiem, sanāksmju dalībnieki tika iepazīstināti ar LFK digitālo arhīvu http://garamantas.lv un LFK īstenotajiem sekmīgajiem sabiedrības iesaistīšanas pasākumiem folkloras manuskriptu atšifrēšanā, Islandes un Zviedrijas tradīciju arhīvu īstenoto tekstu geomarķēšanas projektu un Norvēģijas etnoloģisko pētījumu centra izstrādāto folkloras vākšanas virtuālo platformu.

Konferenci organizēja LU LFMI Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar SIEF Arhīvu darba grupu un Skandināvijas-Baltijas tradīciju arhīvu tīklu. Konferenci atbalstīja Ziemeļvalstu kultūras punkts un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis"), kā arī LU LFMI vadītais EUSBSR Seed Money Facility projekts “Connecting Digital Archives of Intangible Cultural Heritage”.

Pēdējo reizi labots: 22.11.2016 10:47:13