EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Noslēgusies arhīvistikas konference: foto

ICA-SUC konference

Noslēgusies starptautiskā zinātniskā konference "Cultural Heritage Materials – University, Research and Folklore Archives in the 21st Century" ("Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā"). To organizēja Starptautiskās Arhīvu padomes Universitāšu un Pētniecisko institūciju arhīvu sekcija (ICA-SUV) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuvi.

Plašā trīs dienu programmā klausītāji uzzināja par Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Baltkrievijas, ASV, Kanādas, Austrijas, Lielbritānijas, Austrālijas, Turcijas un Indonēzijas arhīvu darbinieku pieredzi, kā arī aktuālajiem, vēsturiskajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem minēto valstu folkloras un nemateriālā kultūras mantojuma arhīvos. Konferences atklāšanā viesus uzrunāja LU LFMI direktore Dace Bula, savukārt plenārsēdē referēja LFK pētniece Anita Vaivade. Pirmās dienas noslēgumā viesi apmeklēja Latviešu folkloras krātuves lasītavu, kur LFK zinātniskais asistents Aldis Pūtelis izstāstīja par arhīva un Dainu skapja vēsturi, kā arī demonstrēja vēsturisko tehniku.

2018. gadā uz nolasīto referātu pamata tiks sagatavoti zinātniski raksti, ko publicēs speciālā žurnāla "Letonica" numurā.

Konferences organizēšanu atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis".

Piedāvājam nelielu foto ieskatu aizvadītajās dienās.

Pēdējo reizi labots: 25.08.2017 14:25:30