EN in English

Tik daudz prāta, cik vistas kājai gaļas. (LFK 1492, 541)

Nemateriālā kultūras mantojuma likums

Nemateriālā kultūras mantojuma likums

2016. gada 1. decembrī stājas spēkā Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Latvijas Republikas Saeima to pieņēmusi šā gada 29. septembrī, un Valsts prezidents Raimonds Vējonis izsludinājis 20. oktobrī. Likuma mērķis ir saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm Latvijas nemateriālo kultūras mantojumu. Likuma 7. pants veltīts LU LFMI Latviešu folkloras krātuves krājumam.

7. pants. Latviešu folkloras krātuves krājums

(1) Latviešu folkloras krātuves krājums (turpmāk — Krājums) ir nemateriālā kultūras mantojuma daļa ar kultūrvēsturisku un zinātnisku vērtību. Tajā ietilpst nemateriālās kultūras dokumentējumi — rokraksti, dokumenti, audiāli un vizuāli materiāli, kā arī iespieddarbi, kurus kopš 1924.gada centralizēti krāj, saglabā un papildina Latviešu folkloras krātuve. Latviešu folkloras krātuve ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta struktūrvienība.

(2) Dainu skapis ir Krišjāņa Barona sakrāta un sistematizēta unikāla latviešu tautasdziesmu kartotēka tai īpaši izgatavotā un pielāgotā veidolā. Dainu skapis ir Krājuma sastāvdaļa. Dainu skapis ir iekļauts pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanai veltītās UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā.

(3) Krājums ir nedalāms valsts īpašums un izvietots Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Krājuma uzturēšanu, saglabāšanu, izmantošanu un pieejamību sabiedrībai nodrošina Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

(4) Krājuma atrašanos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tā uzturēšanu, saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai nodrošina no valsts budžeta.

Pilns Nemateriālā kultūras mantojuma likuma teksts: http://likumi.lv/ta/id/285526-nemateriala-kulturas-mantojuma-likums

Foto: Didzis Grodzs

Pēdējo reizi labots: 01.12.2016 12:19:55