EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Meklējot folkloru Sēlijā

Aklais purvs

No 19. līdz 26. augustam norisinājās LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 55. zinātniskā ekspedīcija Sēlijā. Folkloristi materiālus vāca Jaunjelgavas novada Daudzeses, Sunākstes, Seces, Sērenes un Staburaga pagastos. Šī ir jau trešā folkloras ekspedīcija, kas tiek organizēta pēc vairāku gadu pārtraukuma. 2016. gada vasarā folkloristi darbojās Ziemeļlatgalē, savukārt 2017. gadā – Piebalgā.

Ekspedīcijas mājvieta bija Daudzeses pamatskola, kurā mūs ļoti laipni uzņēma gan skolas direktors Valdis Puida – kolorīts un aizraujošs skolotājs, labs tuvākās apkārtnes vietu un cilvēku pazinējs un mednieku stāstu stāstnieks, gan pārējie skolas darbinieki. It sevišķi pateicīgi esam Daudzeses skolas pavārēm un arī mūsu teicējām Irinai Solovjovai un Inetai Gulbei. Par vērtīgām norādēm un ceļu pie teicējiem vēlamies pateikties arī Sunākstes bibliotekārei Ramonai Ukrinai un Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darbiniecei Līgai Turjanskai. Un, protams, visiem teicējiem, kas priecājās mūs redzēt un labprāt ielaida mūs savā dzīvē un atmiņās.

Folkloristi kopumā intervēja 36 teicējus, interesējoties gan par teicēju dzīves gājumu un personības tapšanu – vecāku un vecvecāku pieredzes pārmantošana, skolas un darba gaitas, lieli un mazi vēstures notikumi un to iespaids, gan pierakstot klasisko folkloru, kam šogad tika veltīta sevišķa uzmanība. Izrādās teicēju pūrā vēl joprojām ir tautasdziesmas un romances, dažādi nostāsti, teikas un leģendas, ikdienā tiek lietoti sakāmvārdi un parunas, mīklas, anekdotes, vēl joprojām dzīvi ir buramvārdi, ticējumi, dažādi ārstniecības paņēmieni un citas tautas gara mantas. Līdzās 30 intervijām folkloristi ieguva arī vairākas autobiogrāfijas, atmiņu pierakstus, buramvārdu lapas un senas fotogrāfijas, foto un video formātos fiksēja teicējus, vietas un kultūrvēsturisko ainavu (baznīcas, kapsētas, skolas, dzīvojamās mājas un citas ēkas, dārzus, mežus un purvus u.c.). Materiāli veidos Latviešu folkloras krātuves kolekciju LFK [2230], kas būs pieejama arī tiešsaistē – krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Ekspedīcijas norisi atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis") un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Foto: "Aklais purvs" Justīne Jaudzema

Pēdējo reizi labots: 30.08.2018 12:30:01