EN in English

Pluotuos ka gaiļs pa vystom. (LFK 509, 1630)

Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces

Mapping the History of Folklore Studies

Aprīļa beigās izdevniecībā Cambridge Scholars Publishing (Lielbritānija) izdots LU LFMI sagatavots rakstu krājums Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces (sast. Dace Bula un Sandis Laime). Krājumā iekļautie raksti atvasināti no referātiem, kas tika nolasīti Latviešu folkloras krātuves 90 gadu jubilejai veltītās starptautiskās konferences laikā 2014. gada oktobrī.

Rakstu krājums sniedz bagātīgu ieskatu folkloristiskās domas vēsturiskajā attīstībā, tostarp mēģinot izsekot nozares intelektuālo centru un perifērijas plūstošajām ģeogrāfiskajām robežām. Pievēršoties dažādiem starptautiskās folkloristikas intelektuālās sadarbības aspektiem, krājums vienlaikus atklāj pētnieciskās telpas ierobežojumus, barjeras un robežas.

Rakstu autori no ASV, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas krājumā reflektē par plašu jautājumu loku. Kādā mērā pasaules folkloristiku var uzskatīt par vienotu pētniecisko lauku? Kādi spēki to satur kopā un kādi turpretī veicina šķelšanos? Kā laika gaitā mainījušās hierarhijas starp intelektuālajiem centriem un perifērijām? Vai nozarē pastāv nacionālie, reģionālie un lokālie pētnieciskie stili un kādi apstākļi noteikuši to veidošanos? Krājuma autori pievērsušies gan konkrētu personību, gan pētnieciskā procesa ekonomisko un politisko aspektu analīzei, kā arī komunikācijas formu izziņai folkloristikas teoriju un metožu attīstības kontekstā.

Rakstu krājums tapis LZP finansētā projekta "Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: nozares vēsture Eiropas kontekstā" ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 03.05.2017 16:29:11