EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Latvijas folkloras pētnieki AFS/ISFNR konferencē Maiami

Novakars Maiami pilsētas centrā

No 19. līdz 22. oktobrim Maiami (Floridas štats, ASV) notika Amerikas Folkloras biedrības (American Folklore Society, ASF) un Starptautiskās Folkloras naratīvu pētnieku biedrības (The International Society for Folk Narrative Research, ISFNR) kopīgi rīkota konference, kas pulcināja vairāk nekā 700 folkloras pētnieku no visas pasaules. Zināmākie – Keja Ternere (Kay Terner, ASF prezidente), Valdimars Hafsteins (Valdimar Tr. Hafstein, SIEF prezidents), Ulrihs Marcolfs (Ulrich Marzolph, ISFNR prezidents, 2009–2016), Čārlzs Brigss (Charles Briggs), Dorotija Nojsa (Dorothy Noyes), Perti Antonens (Pertti Anttonen), Regīna Bendiksa (Regina Bendix), Dans Ben-Amoss (Dan Ben-Amos) u.c. Par jauno ISFNR prezidenti tika ievēlēta Sadhana Naithani, kura šā gada maijā viesojās arī Latviešu folkloras krātuvē.

Latviju šajā konferencē pārstāvēja trīs LU LFMI folkloras pētnieki – Dace Bula, Sandis Laime un Aigars Lielbārdis. D. Bula priekšlasījumā "Daudzkāršie vēstījumi: kopienas nostaļģiskie stāsti" (Multiple Patchworks: A Community’s Nostalgic Narratives) analizēja nostalģijas klātbūtni un nozīmi Mangaļsalas zvejnieku atmiņās. S. Laime referātā "Ragana: pareģe, dieviete vai rēgs? Hipotēzes par raganas tēla cilmi latviešu tautas ticībā un folklorā" (Ragana: A Seeress, a Goddess, or a Ghost? Hypotheses on the Origins of the Figure of the Witch in Latvian Folk Belief and Folklore) analizēja dažādo ‘raganu’ izcelsmi, balstoties uz latviešu folkloras materiāliem. A. Lielbārža referāts "Buramvārdu tradīcijas pētniecība latviešu folkloristikā" (The Research on Charm Tradition in Latvian Folkloristics) bija veltīts latviešu buramvārdu tradīcijas pētniecībai, skatot to vēsturiskā kontekstā.

D. Bulas un S. Laimes dalība konferencē norisa Latvijas Zinātnes padomes projektā “Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: Nozares intelektuālā vēsture Eiropas kontekstā”, savukārt A. Lielbārža dalība tika īstenota Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas projekta 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.


Sagatavoja: Aigars Lielbārdis

Pēdējo reizi labots: 08.11.2016 22:11:16