EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

Jauna grāmata sērijā "Folklore Fellows' Communications"

FFC

Somijas Zinātņu akadēmijas izdevniecībā klajā nākusi sērijas "Folklore Fellows' Communications" 315. grāmata – zinātnisku rakstu krājums "Visions and Traditions. Knowledge Production and Tradition Archives" ("Vīzijas un tradīcijas. Zināšanu radīšana un tradīciju arhīvi"). Krājumu sagatavojis starptautisks redaktoru kolektīvs: Susanne Ēsterlunda-Pētša un Lauri Harvilahti (Somija), Auduns Kjuss (Norvēģija), Kliona O'Karrolla (Īrija), Fredriks Skots (Zviedrija) un Rita Treija (Latvija).

Skaidrojot tradīciju arhīvu lomu zināšanu veidošanā kā mūsdienās, tā iepriekšējos gadsimtos, pavisam 18 rakstos (saturu skatīt te) iztirzāti dažādi politiskie, metodoloģiskie un ētiskie aspekti. Rakstu autoru vidū ir LU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadošā pētniece Sanita Reinsone, kas analizējusi sabiedrības iesaistes jautājumus folkloras arhīvu kontekstā.

Grāmata publicēta ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" atbalstu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" finansiālu atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 04.12.2018 15:46:51