EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Izdots pētījums "Latvian Folkloristics in the Interwar Period"

Latvian Folkloristics in the Interwar Period

Somijas Zinātņu akadēmijas vēsturiskajā sērijā FF Communications iznākusi kolektīva monogrāfija par latviešu folkloras izpētes vēsturi. Latviešu folkloristika starpkaru periodā (Latvian Folkloristics in the Interwar Period) ir starptautiskai auditorijai adresēts pētījums, kurš iekļaujas pašlaik aktuālajos centienos paplašināt nozares ģeogrāfiju tā, lai tā aptvertu arī internacionāli mazāk izzinātas pētnieciskās tradīcijas. Ar šo grāmatu latviešu folkloristi pievienojas arī mūsdienu zinātnes refleksīvajam virzienam, kas kritiski atskatās uz nozares pagātni.

Starpkaru periods Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropā, bija folkloristikas nodibināšanās laiks, kad patriotiskā folkloras vākšanas un publicēšanas nodarbe pārveidojās par pilnvērtīgu akadēmisku disciplīnu. Tika nodibināta Latviešu folkloras krātuve, folkloras priekšmeti tika iekļauti universitātes izglītībā, un latviešu folkloristi meklēja savus ceļus tā laika aktīvās starptautiskās sadarbības tīklos. Monogrāfija vēstī gan par nozarei būtiskiem politiskiem, ideoloģiskiem un institucionāliem kontekstiem, gan par galvenajām pētnieciskajām paradigmām, gan redzamākajām personībām latviešu starpkaru folkloristikā.

Monogrāfijas autori ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki: Dace Bula, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Toms Ķencis, Sandis Laime, Gatis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Sanita Reinsone, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Rita Treija, Anita Vaivade, Māra Vīksna. Pētījums izstrādāts LZP projektā "Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: Nozares intelektuālā vēsture Eiropas kontekstā" (332/2012). Monogrāfijas izdošanu atbalsta LR IZM budžeta apakšprogramma "Krišjāņa Barona Dainu skapis" (05.04.00).

Pēdējo reizi labots: 02.02.2018 10:18:30