EN in English

Skrien kā velns ar vējlukturi. (LFK 1736, 1308)

Izdots "Latviešu tautasdziesmu" 11. sējums

Latviešu tautasdziesmas 11

Izdots akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 11. sējums (Latviešu tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 1. daļa), ko sagatavojušas LFK pētnieces Baiba Krogzeme-Mosgorda, Elga Melne, Beatrise Reidzāne, Una Smilgaine un Ginta Pērle-Sīle, manuskripta izstrādei piesaistot Aivaru Kļaviņu, LKA maģistranti Justīni Jaudzemu un LU HZF studentes.

Grāmatā iekļauts vairāk nekā 55000 tekstu plašs, līdz šim vienkopus nepublicēts kāzu dziesmu materiāls no Latviešu folkloras krātuves arhīva. Tekstu kārtojuma pamatā ir Krišjāņa Barona "Latvju dainās" izmantotais etnogrāfiskais princips, kas uzskatāmi atspoguļojas grāmatas beigās pārpublicētajā "Latvju dainu" kāzu dziesmu satura rādītājā. Paralēlie tekstu kārtojumi "Latvju dainās" un "Latviešu tautasdziesmu" jaunajā sējumā ne tikai sniedz bagātīgu informāciju par tautasdziesmu lietojumu un nozīmi senajā zemnieku kāzu rituālā, bet arī paver iespējas pētīt kāzu dziesmu tradīcijas attīstību gandrīz simt gadu garumā, respektīvi, no pirmajiem tautasdziesmu vākumiem 19. gs. otrajā pusē līdz tautasdziesmu pierakstiem 20. gs. beigās. Sējuma ievadā lasāms Baibas Krogzemes-Mosgordas pārskats par latviešu kāzu dziesmām un ieražām, to papildina Ievas Pīgoznes pētījums par līgavu galvassegām senajās kāzās, kāzu dziesmu leksikas skaidrojošā vārdnīca un kāzu melodiju izlase, kas tuvākajā laikā būs atrodama grāmatas elektroniskajā profilā tiešsaistē. Kāzu melodijas izraudzījuši etnomuzikologi Vilis Bendorfs un Ieva Tihovska. Kurzemes izlokšņu un poļu valodas aizguvumu jautājumos konsultācijas snieguši Brigita Bušmane un Māris Salējs. Grāmatu ilustrējis grafiķis Dainis Rožkalns.

Grāmata sagatavota VPP "Letonika – Latvijas vēsture, kultūra, vērtības" projekta Nr. 4 "Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse" un LR IZM budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Attēlā: Baiba Krogzeme-Mosgorda un Beatrise Reidzāne ar nule iznākušo sējumu

Foto: Ieva Garda-Rozenberga

Pēdējo reizi labots: 12.10.2018 09:18:15