EN in English

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. (LFK 1940, 2680)

In memoriam. Dainis Rožkalns

6. decembrī mūžības ceļā devies grafiķis, daudzu folkloras grāmatu ilustrētājs Dainis Rožkalns (14.12.1928.–06.12.2018.). Mākslinieka sadarbība ar Latviešu folkloras krātuvi (LFK), tolaik LPSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta daļu, sākās 1973. gadā, kad tika darināti linogriezumi Almas Ancelānes sastādītajai folkloras izlasei "Sen to Rīgu daudzināja", un ir turpinājusies līdz pat šī gada 15. novembrim, kad tika saņemti pēdējie papildinājumi akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" noslēguma sējumu ilustrācijām.

Folkloras tēma vienmēr bijusi klātesoša Rožkalna mākslā, kuras pamatus veido bērnībā iepazītā Latvijas daba un zemnieku dzīves estētika. Ar izcilību novērtētas viņa kokgrebtās ilustrācijas tautas pasakai "Kurbads" – diplomdarbam, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu, vēlāk tapušas ilustrācijas tautas eposa "Lāčplēsis" tulkojumam krievu valodā, grafikas cikls, veltīts Krišjāņa Barona 150 gadu jubilejai, ilustrētas latviešu teiku un citu folkloras žanru izlases un Beatrises Reidzānes monogrāfija "Latviešu tautasdziesmu semantika". Taču nozīmīgākais veikums viņa radošajā biogrāfijā ir 370 ilustrāciju cikls akadēmiskajam izdevumam "Latviešu tautasdziesmas", kas paralēli bagātīgajam tautasdziesmu satura vizuāli poētiskajam izklāstam atspoguļo arī mākslinieka personību un pasaules redzējumu. Akadēmiskā izdevuma pēdējie sējumi vēl tikai top, bet ilustrācijas tiem jau gatavas un ieguldītas mapēs pie iepriekšējo sējumu oriģināliem Daiņa Rožkalna fondā LFK arhīvā.

Unikāla bija mākslinieka aktīvā līdzdalība tautasdziesmu sējumu saturiskajā un vizuālajā plānojumā. Tā balstījās meistara pārliecībā par lielākā latviešu tautasdziesmu krājuma kā tautas kultūrzināšanu pamata izdošanas svarīgumu. Savā pēdējā vēstulē Dainis Rožkalns raksta: "..bezmiega naktīs, neviena netraucēts, domāju un domāju, kā pielikt punktu 40 gadu darbam (1978-2018) pie "Tautas dziesmām". Patīkami, ka mums sakrita domas par beigām nevis ar bērēm, bet ar veltījumu ļaudīm un viņu darbam, lai taptu, iespējams, pēdējais lielais tautasdziesmu kopojums". Un tālāk – par pēdējā sējuma pēdējo ilustrāciju: "Koks apliec sauli pie debessmalas, aizlido irbīte... Vai tā ir rietoša vai uzlecoša saule – to lai izšķir lasītājs ar savu izjūtu."

Pateicībā Dainim Rožkalnam par darbu, emocionālo un intelektuālo kopābūšanu,

"Tautasdziesmu meitenes"

Pēdējo reizi labots: 13.12.2018 13:22:44