EN in English

Tik daudz prāta, cik vistas kājai gaļas. (LFK 1492, 541)

Ekspedīcija Piebalgā: foto

Piebalgas ekspedīcija

No 14. līdz 19. augustam notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 54. zinātniskā ekspedīcija Piebalgā, kas tika rīkota sadarbībā ar Krišjāņa Barona muzeju. Folkloras vācēji devās uz Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadu, apmeklēja Dzērbenes, Taurenes, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Vecpiebalgas, Inešu un Kaives apkārtnes teicējus – vairāk nekā 80 atsaucīgu cilvēku. Ekspedīcijas laikā savākti nostāsti, dziesmas, ticējumi un paražas, svētku apraksti, dažādu laiku atmiņas un citi folkloras žanri, kā arī fiksētas krusta koku un dažādu dabas objektu atrašanās vietas.

Savāktie tradicionālās kultūras materiāli glabāsies LFK arhīvā ar fonda numuru LFK [2220]. Pēc krājuma apstrādes daļa ekspedīcijas laikā savāktā būs pieejama arī Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Latviešu folkloras krātuve saka lielu paldies visiem folkloras teicējiem, kā arī ekspedīcijas atbalstītājiem un palīgiem: Vecpiebalgā – Mārtiņam Frīdvaldam, Līvai Grudulei; Dzērbenē – Dainai Šmitei, Ērikai Mālderei; Taurenē – Gintai Babrei; Jaunpiebalgā – Vēsmai Johansonei, Annai Robežniecei, Andrim Ērglim ar ģimeni; Zosēnos – Ilgai Prīsei; Kaivē – Agnesei Caunītei-Bērziņai. Sevišķa pateicība abu novadu pašvaldībām un to vadītājiem Ellai Frīdvaldei-Andersonei un Laimim Šāvējam, Inešu skolas darbiniekiem, kā arī Dzērbenes uzņēmumam SIA "Viva 5"!


Ekspedīcijas norisi atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis") un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Pēdējo reizi labots: 29.08.2017 14:53:03