EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Daiņa Rožkalna izstāde "LĪDZĪBAS”

Daiņa Rožkalna Līdzības2016. gada 27. augustā Džūkstes Pasaku muzejā Pasaku svētku ietvaros tiks atklāta Daiņa Rožkalna izstāde "LĪDZĪBAS. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam".

Mākslinieka Daiņa Rožkalna vārds džūksteniekiem jau labi pazīstams no viņa ilustrāciju izstādes tautas pasakai "Kurbads”, kas nesen bija apskatāma Pasaku muzejā. Tagad Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve laipni aicina uz izstādi "LĪDZĪBAS”, kas veltīta Daiņa Rožkalna mūža darbam – 370 ilustrācijām, kas darinātas akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas” sējumiem sadarbībā ar trīs paaudžu tautasdziesmu pētniekiem.

Akadēmiskais izdevums "Latviešu tautasdziesmas” ir turpinājums Krišjāņa Barona "Latvju dainām”, kuru sešos sējumos no 1894.–1915. gadam publicēts ap 200 000 tautasdziesmu tekstu. "Latviešu tautasdziesmu” 14 sējumi ietvers ap vienu miljonu tautasdziesmu, kas savāktas visā Latvijas teritorijā no pagājušā gadsimta 30. līdz 70. gadiem un pašlaik glabājas Latviešu folkloras krātuves arhīvā. Pagaidām iznākuši desmit sējumi (1979–2013), folkloristi strādā pie vienpadsmitā un divpadsmitā, bet darbs pie ilustrēšanas jau pabeigts.

Izstādes pamatā ir stāsts par "Latviešu tautasdziesmu” ilustrācijām kā vienotu, pabeigtu mākslas darbu ciklu, kura tapšana dziļi sakņota mākslinieka personībā — viņa īpašajā folkloras, Latvijas dabas un kultūrvēstures izjūtā. Daiņa Rožkalna klātbūtni šajā stāstā apliecina viņa sarunu un sarakstes fragmenti ar tautasdziesmu izdevuma veidotājiem, kas ekspozīcijā papildina mākslinieka veidotos linogriezumus un tušas zīmējumus.

Izstāde izveidota 2015. gada novembrī uz Krišjāņa Barona 180. dzimšanas dienu Rīgā, Gaismas pilī, tālāk ceļojusi uz Latvijas Zinātņu akadēmiju, Limbažu muzeju un Mazsalacas pilsētas bibliotēku, no kurienes ierodas Džūkstes Pasaku muzejā. Tā tapusi IZM budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, kuratore Baiba Krogzeme-Mosgorda, māksliniece Tatjana Raičiņeca.

Sirsnīgs paldies Pasaku muzeja vadītājai par entuziasmu un iespēju parādīt izstādi arī Kurzemes pusē!

Baiba Krogzeme-Mosgorda

Pēdējo reizi labots: 20.09.2016 16:01:00