EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Aizvadīta K. Barona konference 2019 "Folklora un izglītība"

2019. gada 30. un 31. oktobrī, atzīmējot latviešu tautasdziesmu krājēja, kārtotāja un "Latvju dainu" publicētāja Krišjāņa Barona (31.10.1835.–8.03.1923.) dzimšanas dienu, jau 38. gadu LU LFMI Latviešu folkloras krātuve rīkoja Krišjāņa Barona konferenci. Konferences tēma "Folklora un izglītība" tika iztirzāta 17 referātos, ar kuriem uzstājās dažādu humanitāro un sociālo nozaru pārstāvji – Ingus Barovskis, Ilze Briška, Iveta Dukaļska, Elīna Gailīte, Anita Helviga, Janīna Kursīte, Ilze Ļaksa-Timinska, Liene Markus-Narvila, Māra Mellēna, Viktorija Prituļaka, Gatis Ozoliņš, Ginta Pērle-Sīle, Signe Pucena, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Inese Sirica, Ilga Reizniece, Ieva Tihovska un Māra Vīksna.

Konferences pirmās dienas izskaņā notika kolektīvās monogrāfijas "Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē" atvēršanas svinības. Pasākumā muzicēja etnoprieka grupa "Ogas" un vokālā studija "Tev un man". Konferenci noslēdza Gunta Pakalna vadītā diskusija "Folklora un izglītība?", kurā piedalījās ar tradicionālās kultūras apguvi saistīti skolu, augstskolu un interešu izglītības pārstāvji – Ieva Kalniņa (LU HZF), Juris Urtāns (LKA), Māra Mellēna (VISC), Rita Pudāne (Riebiņu vidusskola) un Daina Štokmane (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija).

Konference organizēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis".

Pēdējo reizi labots: 06.11.2019 17:03:45