EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

AS "Sadales tīkls" darbinieki kļūst par Simtgades burtniekiem

No šodienas AS “Sadales tīkls” iesaistās LU LFMI Latviešu folkloras krātuves un Latvijas valsts simtgades biroja organizētajā akcijā “Simtgades burtnieki”. Lai Latvijas simtgades jubilejas un Eiropas kultūras mantojuma gadā dotu savu artavu folkloras un kultūras mantojuma popularizēšanā, AS “Sadales tīkls” ir pirmais uzņēmums Latvijā, kura vairāk nekā 2000 darbinieki un viņu ģimenes locekļi kļūs par Simtgades burtniekiem. No februāra līdz novembrim digitālajā platformā lv100.garamantas.lv tiks atšifrēti rokraksti – mīklas, nostāsti, tautasdziesmas, ticējumi un citi folkloras žanri latviešu, latgaliešu, lībiešu, krievu, lietuviešu, poļu un citās valodās, kuras lietotas Latvijas teritorijā.

AS “Sadales tīkls” klientu direktore Baiba Priedīte: “AS “Sadales tīkls” ir sociāli atbildīgs uzņēmums un latviešu folkloras manuskriptu pārrakstīšana ir iespēja gan dāvināt Latvijas valstij savu laiku un dot nenovērtējamu ieguldījumu folkloras mantojuma saglabāšanā, gan vienlaicīgi stiprināt komandas garu pēc nozīmīgām pārmaiņām uzņēmuma darbībā. Uzņēmuma darbiniekiem tā būs iespēja pavadīt brīvo laiku, iepazīstot un bagātinot savas zināšanas par mūsu folkloru, novadu iedzīvotāju vērtībām un dzīvesveidu, gan šādam brīvprātīgam darbam iedvesmot citus kolēģus un līdzcilvēkus.”

LU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadītāja Rita Treija: “2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads. Šogad ar dažādiem lielākiem un mazākiem pasākumiem Eiropas valstis cildina materiālo, nemateriālo, dabas un digitālo mantojumu tā daudzveidīgajās izpausmēs. AS “Sadales tīkli” interese par latviešu folkloru, tās pierakstiem un iespēju piedalīties digitalizēto materiālu atšifrēšanā ir īpaši apsveicama – tā gan sabalsojas ar Eiropas Kultūras mantojuma gadā izceltajām vērtībām, taču nākusi no uzņēmuma paša puses. Uzņēmuma darbinieku kopīgiem spēkiem paveiktais būs neatsverams devums ne tikai zinātniekiem – nemateriālā kultūras mantojuma pētniekiem, bet sabiedrībai kopumā, jo Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs http://garamantas.lv/ ir pieejams ikvienam interesentam. Folkloras pētnieki novēl daudz aizraujošu brīžu, lasot un pārrakstot senos rokrakstus. Jau iepriekš paldies visiem folkloras materiālu atšifrētājiem!”

Pēdējo reizi labots: 02.02.2018 09:29:34