EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

8 ½ grāmatas: foto

8 ½ grāmatas

25. februārī Ķīpsalā "Latvijas Grāmatu izstādē 2017" Rakstnieka viesistabā notika Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) gadskārtējais pasākums "8 ½ grāmatas" – ar atskatu uz 2016. gadā paveikto.

LU LFMI pētnieki prezentēja un diskutēja par četrām 2016. gadā izdotām grāmatām – Anitas Rožkalnes monogrāfiju "Kārļa Zariņa burvju aplis", Latviešu folkloras krātuves pētnieces Anitas Vaivades pētījumu "Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās", kā arī divām ārzemēs izdotām grāmatām – Benedikta Kalnača monogrāfiju "20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options" un Kārļa Vērdiņa un Jāņa Ozoliņa sastādīto grāmatu "Queer Stories of Europe".

Pasākumu vadīja profesors Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns, bet muzikāli, izpildot Edvarda Treimaņa-Zvārguļa sarakstītās dziesmas, izdaiļoja LU LFMI vokāli instrumentālais ansamblis – Aigars Lielbārdis, Elvīra Žvarte, Jānis Ozoliņš un Ieva Tihovska. Arī šogad tika demonstrēta žurnāla "Letonica" jaunākā reklāma, kas apskatāma šeit.

Foto: Rita Treija

Pēdējo reizi labots: 27.02.2017 12:13:30