EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress

Ceturtais pasaules latviešu zinātnieku kongress

No 18. līdz 20. jūnijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks ceturtais Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Tas ir viens no nozīmīgākajiem Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas tiek rīkots, lai pulcētu Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus, viņu stratēģiskos partnerus un draugus no visas pasaules, piedāvājot risinājumus Latvijas attīstībai un veicinot ilgtermiņa sadarbību.

Kongresa laikā Latviešu folkloras krātuves pētnieki un digitālā arhīva garamantas.lv redaktores gaidīs ciemos kongresa dalībniekus un citus interesentus krātuves lasītavā (LNB 5. stāvā), lai īsās lekcijās un ekskursijās iepazīstinātu ar nemateriālo kultūras mantojumu.
18. jūnijā
Plkst. 14.00–16.00
Mg. philol. Kristīne Pokratniece. Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv
19. jūnijā
Plkst. 14.00–16.00
Dr. philol. h. c. Māra Vīksna. No Dainu skapja līdz "Latvju dainām"
20. jūnijā
Plkst. 14.00–16.00
Dr. philol. Baiba Krogzeme-Mosgorda. Miljons latviešu tautasdziesmu


Lai apmeklētu LFK lasītavu un Dainu skapi, lūgums līdzi ņemt LNB lasītāja karti vai personu apliecinošu dokumentu, ko uzrādot būs iespējams saņemt lasītāja caurlaidi, lai iekļūtu LNB telpās. Ar LNB apmeklēšanas noteikumiem iespējams iepazīties te.


Pēdējo reizi labots: 15.06.2018 17:32:57